Zawory – poznaj ich najpopularniejsze rodzaje

zawór sprężynowy bezpieczeństwa upustowy

Zawory to elementy, powszechnie występujące w wielu dziedzinach naszego życia, a także przemysłu. Pełnią one wiele różnorodnych funkcji, wśród których do najważniejszych możemy zaliczyć zapewnienie bezpieczeństwa. Zawory umożliwiają otwarcie oraz zamknięcie przepływu instalacji. W niniejszym artykule przytoczymy najpopularniejsze rodzaje zaworów oraz kolejno omówimy ich zadania.

zawór czerpalny do wody

Kurki czerpalne

Zawory czerpalne do wody to rodzaj zaworów, montowany w większości przypadków na ścianach wewnętrznych lub elewacjach budynków. Dzięki nim możliwe jest czerpanie bieżącej wody wprost z instalacji wodnej. Zawór czerpalny znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w jednorodzinnych gospodarstwach domowych, choć niekiedy możemy go spotkać również w przypadku domów wielorodzinnych wolnostojących. Wybierając tego rodzaju zawory, możemy umożliwić sobie dostęp do wody, niezbędnej do zasilania urządzeń gospodarczych lub węża ogrodowego. 

zawór czerpalny kulowy w ogrodzie

Zawory odcinające kulowe 

Armatura odcinająca odgrywa niezwykle istotną rolę, zarówno, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, jak i zakłady przemysłowe czy innego rodzaju budynku użyteczności publicznej. Umożliwiają one zarówno na zamknięcie, jak i otworzenie przewodów, co może stać się niezbędne na przykład podczas prac konserwacyjnych. Zawór odcinający spełni swoją funkcję również wówczas, gdy niezbędne jest przekierowanie przepływu w układzie, na przykład wskutek zaistniałej awarii czy też konieczności doprowadzenia wody do innych urządzeń lub systemów. Odcinające kurki kulowe dzielimy na kilka rodzajów ze względu na ich budowę, a także sposób działania. Wyróżniamy między innymi zawory odcinające kulowe elektromagnetyczne, zawory pneumatyczne oraz zawory mechaniczne. 

Zawór sprężynowy bezpieczeństwa powietrzny

Zawór bezpieczeństwa sprężynowy 

Kolejnym typem zaworów są zawory bezpieczeństwa, które, jak sama ich nazwa wskazuje, odpowiadają za bezpieczeństwo nie tylko całej instalacji, ale również osób, znajdujących się w danym budynku. Zawory bezpieczeństwa sprężynowe zabezpiecza przewody, w których płynie woda przed nadmiernym wzrostem jej ciśnienia, co zapobiega awariom, a w skrajnych przypadkach nawet pęknięciom rur. Ich zasada działania jest prosta – kiedy ciśnienie w przewodach osiągnie określoną wartość, zawór bezpieczeństwa sprężynowy ulega otwarciu. Ma to za zadanie bezpieczne odprowadzenie nadmiaru wody. Zawór bezpieczeństwa do kompresora znajdzie swoje zastosowanie między innymi w przypadku takich instalacji jak rurowe instalacje, pompy, separatory gazu, a także zbiorniki. Są one przystosowane zarówno do cieczy, jak i gazów.